PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

Phần mềm ứng dụng học Tiếng Anh trên điện thoại có thể đăng ký bảo hộ quyền tác giả không?

Cơ sở pháp lý: Điều 22 Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009.

Theo đó, phần mềm ứng dụng Tiếng Anh trên điện thoại được tạo từ các câu lệnh gồm các ký tự, mã số,… sắp xếp thành một tập hợp nhất định trong ứng dụng. Khi chủ thể khác tiến hành sử dụng ứng dụng đó trên điện thoại, ngay lập tức, ứng dụng sẽ được kích hoạt và thực hiện theo hướng đã được lập trình sẵn nhằm mục đích phục vụ cho người có nhu cầu cải thiện ngôn ngữ.

Như vậy, mặc dù chưa có một quy định nào cụ thể về việc bảo hộ bản quyền đối với các ứng dụng trong điện thoại, nhưng rõ ràng, khái niệm về ứng dụng hoàn toàn tương tự với chương trình, phần mềm máy tính được định nghĩa tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Chúng đều là các chỉ dẫn thể hiện qua các câu lệnh bởi ngôn ngữ lập trình, khi gắn vào một phương tiện thì có khả năng làm cho phương tiện đó thực hiện một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

Do đó, có thể tiến hành đăng ký bảo hộ các ứng dụng trên điện thoại dưới dạng chương trình máy tính.

Hồ sơ đăng ký bản quyền phầm mềm:

- 03 đĩa CD ghi Phần mềm

- 03 bản in phần mềm đóng thành quyển

- Giấy uỷ quyền của tổ chức hoặc công ty

- Giấy chuyển nhượng từ tác giả/các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác

- Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập tổ chức, công ty và Giấy phép kinh doanh (1 bản)

- Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả / các đồng tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)

- Giấy cam đoan của tác giả

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 5555 330

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net