LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Lập dự án đầu tư là một quá trình bảo gồm nhiều bước từ: chuẩn bị các điều kiến để lập dự án đầu tư; soạn thảo báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi; phê duyệt dự án đầu tư; thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư; thực hiện dự án đầu tư,… Mỗi bước bao gồm từng khâu nhỏ, đòi hỏi nhà đầu tư phải tính toán chi tiết, hoạch định được dự án, những ảnh hưởng trong quá trình thực hiện. Luật Sư Riêng xin đề cập những bước cơ bản nhất trong cả quá trình này:

Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện để lập dự án đầu tư

Đây là bước phát thảo cho toàn bộ dự án, nhà đầu tư phải đảm bảo đáp ứng tất cả những điều kiện mà pháp luật quy định liên quan đến tư cách chủ thể, yêu cầu của dự án, các thủ tục. Muốn lập một dự án đầu tư có chất lượng, hiệu qủa thì nhà đầu tư phải tiến hành nhiều công việc, cụ thể:

- Nghiên cứu,đánh giá thị trường đầu tư;

- Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư;

- Lựa chọn hình thức đầu tư;

- Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư.

Bước 2: Lập báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi

Tùy theo dự án đầu tư, nhà đầu tư phải tiến hành lập 02 văn kiện này nhằm cung cấp thông tin tổng quát về dự án.

Nội dung của báo cáo tiền khả thi:

 • Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn.
 • Dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư.
 • Chọn khu vực địa điểm xây dựng và dự kiện nhu cầu diện tích sử dụng đất trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hưởng về môi trường, xã hội và tái định cư (có phân tích, đánh giá cụ thể).
 • Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật (bao gồm cả cây trồng, vật nuôi nếu có) và các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng.
 • Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng.
 • Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi.
 • Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.
 • Xác định tính độc lập khi vận hành, khai thác của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án (nêu có).
 • iĐối với các dự án mua sắm thiết bị, máy móc không cần lắp đặt, nội dung báo cáo đầu tư chỉ thực hiện theo các khoản 1, 2, 4, 6, 7 và 8 Điều này.

Nội dung của báo cáo khả thi:

 • Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư.
 • Lựa chọn hình thức đầu tư.
 • Chương trình sản xuất và các yếu tố phải đáp ứng (đối với các dự án có sản xuất).
 • Các phương án địa điểm cụ thể (hoặc vùng địa điểm, tuyến công trình) phù hợp với quy hoạch xây dựng (bao gồm cả tài liệu về sự lựa chọn địa điểm, trong đó có đề xuất giải pháp hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng đối với môi trường và xã hội).
 • Phương án giải phóng mặt bằng, kế hoạch tái định cư (nếu có).
 • Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ (bao gồm cả cây trồng, vật nuôi nếu có).
 • Các phương án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế sơ bộ của các phương án đề nghị lựa chọn, giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường.
 • Xác định rõ nguồn vốn (hoặc loại nguồn vốn), khả năng tài chính, tổng mức đầu tư và nhu cầu vốn theo tiến độ. Phương án hoàn trả vốn đầu tư (đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn đầu tư).
 • Phương án quản lý khai thác dự án và sử dụng lao động.
 • Phân tích hiệu quả đầu tư.
 • Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư. Dự án nhóm C phải lập ngay kế hoạch đấu thầu. Dự án nhóm A, B có thể lập kế hoạch đấu thầu sau khi có quyết định đầu tư (tuỳ điều kiện cụ thể của dự án). Thời gian khởi công (chậm nhất), thời hạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng (chậm nhất).
 • Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án.
 • Xác định chủ đầu tư.
 • Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án.

Đối với các dự án mua sắm thiết bị, máy móc không cần lắp đặt, nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi chỉ thực hiện theo các khoản 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14.

Thời gian lập dự án đầu tư nhóm C không quá 3 tháng

Thời gian lập dự án đầu tư nhóm B không quá 9 tháng

Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư (áp dụng với các dự án phải thẩm tra đầu tư). Đồng thời ,gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư (áo dụng với dự án sử dụng nguồn vốn vay).

Tùy theo những dự án khác nhau mà Luật Sư Riêng sẽ hỗ trợ Nhà đầu tư soạn thảo các báo cáo theo phương án khác nhau nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các nội dung mang lại tính hợp lý và khả thi cao.

 

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 0949 16 59 95/ 0947 84 91 91/ 0966188 855

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net