DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÀ GÌ? TẠI SAO PHẢI LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ?

1.    Dự án đầu tư là gì?

Theo quy định tại các khoản 2,3,4 Điều 3 Luật Đầu tư 2014:

“2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.”

Hiểu một cách đơn giản, Dự án đầu tư là một tập hợp các biện pháp có căn cứ khoa học và cơ sở pháp lý được đề xuất về các mặt kỹ thuật, công nghệ, tổ chức sản xuất, tài chính, kinh tế và xã hội để làm cơ sở cho việc quyết định bỏ vốn đầu tư với hiệu quả tài chính đem lại cho doanh nghiệp và hiệu quả kinh tế – xã hội đem lại cho quốc gia và xã hội lớn nhất.

2.   Tại sao phải lập dự án đầu tư?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Đầu tư 2014:

1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

Như vậy, theo quy định của pháp Luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài khi lần đầu vào Việt Nam đầu tư phải có dự án đầu tư. Đây là điều kiện tiên quyết khi nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng.

– Xét về mặt pháp lý thì việc lập dự án đầu tư là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư thẩm định để ra quyết định đầu tư, quyết định tài trợ cho các dự án đó. Đối với chủ đầu tư thì dự án đầu tư được phê duyệt là tài liệu pháp lý để xin phép đầu tư và giấy phép hoạt động, xin phép nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, xin hưởng các khoản ưu đãi về đầu tư, xin vay vốn hoặc kêu gọi góp vốn hoặc phát hành cổ phiếu, trái phiếu…

– Xét về mặt nội dung của dự án thì lập dự án đầu tư là việc tính toán trước một cách toàn diện về những giải pháp kinh tế – kỹ thuật về kế hoạch bỏ vốn, huy động vốn, kế hoạch kỹ thuật triển khai đầu tư, kế hoạch tổ chức khai thác…nhằm đạt được mục đích đầu tư của Chủ đầu tư. Việc nghiên cứu tính toán trước khi đầu tư này cho phép Chủ đầu tư lường trước được khó khăn, thuận lợi, loại trừ được những rủi ro không đáng có. Mặt khác việc lập dự án đầu tư sẽ làm cơ sở để lập kế hoạch hành động và các biện pháp tổ chức.

3.   Dịch vụ lập dự án đầu tư tại Luật Sư Riêng

Các hạng mục công việc Luật Sư Riêng sẽ thực hiện:

  • Tiếp nhận thông tin sơ bộ về dự án
  • Lập đề cương dự án
  • Thu thập thông tin về dự án
  • Tính toán, phân tích chi tiết hiệu quả dự án đầu tư đối với chủ đầu tư và xã hội;
  • Thực hiện soạn thảo, viết chi tiết dự án đầu tư theo như đề cương;
  • Lập báo cáo tiền khả khi và báo cáo khả thi
  • Hoàn thiện, in và bàn giao dự án cho chủ đầu tư.
  • Dịch vụ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án;
  • Dịch vụ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi nhận tài sản trên đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án;

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi