HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Đăng ký Bản quyền tác giả cho tác phẩm là một trong những thủ tục cần thiết giúp bảo hộ hiệu quả hơn sản phẩm trí tuệ và khai thác tối đa giá trị bản quyền mang lại. Ngoài ra, trong quá trình phát sinh tranh chấp về bản quyền, việc đăng ký bảo hộ giúp Chủ sở hữu chứng minh tư cách độc quyền khai thác và định đoạt của mình mà không phải tốn thời gian và công sức để thu thập chứng cứ.

Tùy vào từng trường hợp, mỗi hồ sơ đăng ký có thể bổ sung những tài liệu khác nhau

Trường hợp 1: Chủ sở hữu đồng thời là tác giả, hồ sơ gồm:

 • 01 Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • 02 Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
 • 01 Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn: Giấy cam đoan của tác giả.
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.
 • Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/ Căn cước Công dân của tác giả hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu nếu tác giả đồng thời là đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu là doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Chủ sở hữu là doanh nghiệp, tác giả là bên được thuê để sáng tạo hoặc nhân viên được giao việc, hồ sơ gồm:

 • 01 Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • 02 Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
 • 01 Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn: Giấy cam đoan của chủ sở hữu.
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.
 • Hợp đồng lao động thuê một bên để thực hiện công việc sáng tạo; Bảng mô tả công việc; Quyết định giao việc….
 • Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu.

Trường hợp 3: Chủ sở hữu được nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế tác phẩm, hồ sơ gồm:

 • 01 Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • 02 Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
 • 01 Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn: Giấy cam đoan của chủ sở hữu.
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.
 • Văn bản phân chia di sản; Hợp đồng tặng cho, chuyển nhượng;
 • Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Căn cước Công dân của cá nhân hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 5555 330

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net