GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 93, Điều 94, 95 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009.

1. Hiệu lực của Giấy Chứng nhận đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu:

Về mặt không gian: Sau khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và được cấp văn bằng, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Về mặt thời gian:

 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.
 • Trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Thủ tục gia hạn:

 • Nộp đơn xin gia hạn tại Cục Sở hữu trí tuệ kèm theo lệ phí gia hạn;
 • Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
 • Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết địnn từ chối gia hạn.

3. Hồ sơ gia hạn:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ;
 • Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
 • Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định;

4. Lệ phí gia hạn:

 • 100.000 VNĐ/1 nhãn hiệu.
 • Lệ phí duy trì/gia hạn hiệu lực muộn (cho mỗi tháng nộp muộn): 10% lệ phí duy trì/gia hạn

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 5555 330 

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net