QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU TÁC QUYỀN

Tác giả có những quyền gì đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra?

Cơ sở pháp lý: Điều 19, Điều 20 Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009.

Một tác phẩm ra đời mang lại nhiều giá trị khác nhau cho tác giả và cộng đồng. Dưới góc độ tác giả, quyền nhân thân và quyền tài sản là hai quyền cơ bản cần lưu ý. Khái niệm về quyền nhân thân và quyền tài sản, độc giả vui lòng xem bài viết: “Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc”.

Theo đó, Quyền nhân thân bao gồm:

  • Đặt tên cho tác phẩm;
  • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
  • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
  • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản bao gồm:

  • Làm tác phẩm phái sinh;
  • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
  • Sao chép tác phẩm;
  • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
  • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
  • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 5555 330

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net