THỜI HẠN BẢO HỘ TÁC QUYỀN

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc là bao lâu?

Cơ sở pháp lý: Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009.

Theo đó, tác giả trực tiếp sáng tác và tạo ra tác phẩm âm nhạc có cả quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tài sản trí tuệ đó.

Quyền nhân thân là quyền gắn liền với tên tuổi, uy tín, danh dự của tác giả, chỉ có người trực tiếp sáng tạo tác phẩm mới có được những quyền này và không thể chuyển giao cho cá nhân, tổ chức khác. Do đó, quyền nhân thân của tác giả đối với tác phẩm được bảo hộ vô thời hạn, trừ quyền công bố tác phẩm.

Quyền tài sản là quyền cho phép chủ sở hữu khai thác, định đoạt tác phẩm nhằm thu được lợi ích vật chất bù đắp phần công sức, thời gian, trí tuệ để tạo ra tác phẩm âm nhạc.

Tuy nhiên, dựa trên nguyên tắc đảm hài hòa lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và lợi ích công cộng, thời hạn bảo hộ quyền tài sản đối với tác phẩm âm nhạc là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ châm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 5555 330

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net