Nhiều doanh nghiệp chỉ ước lượng giá trị doanh nghiệp của mình qua những yếu tố phổ biến mà thị trường vẫn thường nhìn nhận ví dụ như vị trí địa lý, vốn cố định, tài sản của doanh nghiệp, nhãn hiệu,…Việc chỉ giới hạn giá trị của mình trong những giá trị “dễ nhận thấy” khiến cho giá trị của doanh nghiệp thường bị hạn chế so với giá trị cốt lõi thật sự của một doanh nghiệp.

 

Thông thường, người ta thường định lượng giá trị của doanh nghiệp dựa trên giá trị thương hiệu của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên trên thực tế, còn rất nhiều yếu tố có thể quy đổi thành giá trị để doanh nghiệp có giá cao hơn. Nên có thể nói, mục đích sâu xa hơn của việc định giá thương hiệu chính là làm tăng giá trị của doanh nghiệp tới mức cao nhất có thể, hay nói cách khác chính là định giá toàn bộ doanh nghiệp.

Dưới đây sẽ là một số yếu tố sẽ ảnh hưởng đến giá trị của một doanh nghiệp:

 1. Các yếu tố về Sở hữu trí tuệ: Các yếu tố về Sở hữu trí tuệ là các đối tượng “dễ nhận thấy” và phổ biến được các doanh nghiệp lựa chọn để đưa vào định giá cho doanh nghiệp mình. Sở dĩ nói các đối tượng này “dễ nhận thấy” bởi vì các đối tượng này phần lớn sẽ được đăng ký với cơ quan nhà nước, được nhận sự bảo hộ hợp pháp từ Nhà nước nên có yếu tố chắc chắn và đảm bảo.
 • Sáng chế
 • Kiểu dáng công nghiệp
 • Nhãn hiệu
 • Tên thương mại
 • Bí mật kinh doanh
 • ….
 1. Quy mô doanh nghiệp: Các yếu tố liên quan đến quy mô doanh nghiệp cũng là các đối tượng có thể được định giá trong việc xác định giá trị doanh nghiệp. Các đối tượng này có thể là những đối tượng vật chất xác định, cũng có thể là các đối tượng vô hình, tuy nhiên đều có thể dùng để quy đổi sang một giá trị thực tế.
 • Cơ cấu vốn
 • Công ty con, chi nhánh.
 • Số lượng người lao động
 • Trình độ người lao động
 • ….
 1. Khả năng kinh doanh của Doanh nghiệp: Giống như các đối tượng của Quy mô Doanh nghiệp, các đối tượng liên quan đến Khả năng kinh doanh của Doanh nghiệp cũng có thể là các đối tượng hữu hình hoặc vô hình nhưng đều có giá trị riêng. Nhưng vì là “khả năng” nên phần lớn các đối tượng này sẽ khó “thấy được bằng mắt thường”, tuy nhiên, chúng tôi đánh giá đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc định giá một doanh nghiệp. Vì các đối tượng này thể hiện “sức khỏe” của Doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại cũng như ở tương lai, quyết định phần nhiều đến sự tồn tại của Doanh nghiệp trong tương lai.
 • Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo tài chính
 • Thị phần của Doanh nghiệp trên thị trường
 • Thông tin khách hàng, đối tác, đối thủ.
 • Uy tín của Doanh nghiệp.

Do đó việc Định giá một thương hiệu, hay nói cách khác là định giá Doanh nghiệp là một hoạt động khó và phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều đối tượng. Do đó chúng tôi đề xuất các Doanh nghiệp khi định giá Doanh nghiệp mình nên nhờ đến sự tư vấn, hỗ trợ của các chuyên gia trong hoạt động này.