BÀI VIẾT: “ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ BÍ MẬT KINH DOANH”.

Mỗi một doanh nghiệp đều có cho mình những nguồn dữ liệu, thông tin riêng biệt để phân biệt và làm nổi trội doanh nghiệp của mình so với những doanh nghiệp khác. Trên thực tế những nguồn dữ liệu, thông tin này được gọi là “Bí mật kinh doanh” của doanh nghiệp đó. Các bí mật này không chỉ là “bí kíp” giúp doanh nghiệp tạo sự khác biệt với các doanh nghiệp khác mà còn có thể giúp doanh nghiệp có được một vị thế nhất định trên thị trường. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là cách hiểu sơ bộ về những thông tin, dữ liệu mà các doanh nghiệp tự cho là “bí mật kinh doanh”, chứ chưa thực sự có cái nhìn sâu kỹ về vấn đề này.

Trong Pháp luật, bí mật kinh doanh là đối tượng thuộc sự điều chỉnh của luật Sở hữu Trí tuệ. Theo quy định của Luật này, thì những thông tin có đầy đủ 3 yếu tố sau đây sẽ được coi là bí mật kinh doanh, đó là thông tin thu được từ hoạt động tài chính, trí tuệ; chưa được bộc lộ; và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Tuy nhiên, không phải bất cứ “bí mật kinh doanh” nào phù hợp với định nghĩa này cũng đồng nghĩa sẽ là đối tượng được Pháp luật bảo hộ.

Bí mật kinh doanh nào được Pháp luật bảo hộ?

Những bí mật kinh doanh được Pháp luật bảo vệ phải là đáp ứng một số điều kiện nhất định và không thuộc những đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh.

Trước tiên, những thông tin của doanh nghiệp liên quan đến: Bí mật về nhân thân; bí mật về quản lý nhà nước; bí mật về quốc phòng, an ninh; thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh sẽ không được bảo hộ dưới danh nghĩa bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Những thông tin không phải thông tin nêu trên, khi đã đáp ứng đủ 03 điều kiện để được coi là bí mật kinh doanh thì còn phải đáp ứng 03 điều kiện sau đây để được pháp luật bảo hộ:

1. Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;

2. Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;

3. Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Vậy nếu “bí mật kinh doanh” của bạn là những hiểu biết thông thường, dễ dàng có được; hoặc không tạo được lợi thế; hoặc doanh nghiệp bạn không có các biện pháp cần thiết để bảo về bí mật kinh doanh đó khiến cho chủ thể khác dễ dàng tiếp cận hoặc khai thác thì sẽ không được bảo hộ dưới danh nghĩa là bí mật kinh doanh nữa. Trong trường hợp này, chúng tôi đề xuất các bạn xem xét theo hướng đăng ký sáng chế (nếu có thể) để có thể đảm bảo cho lợi ích của doanh nghiệp.