Bí mật kinh doanh là gì?

Bí mật kinh doanh tuy là một khái niệm không mới nhưng lại không phải là khái niệm phổ biến mà ai cũng có thể định hình chính xác được đó là gì.

Theo Định nghĩa trong Luật Sở hữu Trí tuệ hiện hành “Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh”, theo đó, một thông tin để được coi là Bí mật kinh doanh phải đáp ứng đủ 3 điều kiện chính sau đây:

-Thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ.

-Chưa được bộc lộ

-Có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Vì sao Doanh nghiệp nên bảo hộ Bí mật kinh doanh?

Vì bản chất của “bí mật kinh doanh” là những “thông tin” nên trên thực tế có nhiều doanh nghiệp không chú trọng đến việc bảo mật, một số doanh nghiệp khác thì không thể xác định đó có phải bí mật kinh doanh hay không, do đó dẫn đến việc không có động thái bảo vệ những “bí mật” này. Bên cạnh đó, pháp luật không có bất cứ văn bằng bảo hộ nào được cấp cho đối tượng là bí mật kinh doanh, do đó cũng không có thủ tục đăng ký đối với đối tượng này, điều này vô hình chung dẫn đến những rủi ro cho Doanh nghiệp.

Một trong những rủi ro lớn nhất là khi những “thông tin” này bị rò rỉ nhưng không phải do hành vi xâm phạm gây ra, hay nói cách khác là do bản thân Doanh nghiệp để lộ thông tin. Lúc này “bí mật” không còn là bí mật nữa, không thuộc đối tượng bảo vệ của Pháp luật Sở hữu trí tuệ, do đó, các doanh nghiệp đối thủ có thể tự do “phân tích”, khai thác thông tin này. Doanh nghiệp sẽ không còn giữ được vị thế như khi đang còn nắm giữ bí mật kinh doanh”.

Phần lớn các doanh nghiệp chỉ tìm kiếm đến trợ giúp pháp lý khi đã có xuất hiện hậu quả, tuy nhiên, không phải bí mật kinh doanh nào cũng là đối tượng được pháp luật bảo vệ và việc sử dụng cũng như áp dụng các biện pháp bảo vệ của các doanh nghiệp trước đó cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng trợ giúp hiệu quả từ pháp luật. Do đó các doanh nghiệp nên sớm xác định bí mật kinh doanh của mình và thực hiện các hoạt động bảo mật cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý để có thể phát triển một cách hiệu quả và bền vững nhất.

Vì vậy LUẬT SƯ RIÊNG đề xuất các Doanh nghiệp cần phải chú trọng đến các “thông tin” này ngay từ những ngày sơ khai hoạt động doanh nghiệp.

Các dịch vụ hiện có tại LSR về vấn đề bảo hộ bí mật kinh danh:

- Tư vấn quy định pháp luật về Bí mật kinh doanh

- Nhận diện, tư vấn sơ bộ phương thức bảo vệ bí mật kinh doanh cho doanh nghiệp

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý hợp đồng, chuyển nhượng liên quan đến bí mật kinh doanh.

- Hỗ trợ, thực hiện khiếu nại, kiện tụng các hành vi xâm phạm.