CHỈ CẦN TÊN THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY – CÓ THỰC SỰ LÀ ĐỦ CHƯA?

Nhiều người cho rằng bằng việc đăng ký hoạt động kinh doanh của mình và tên thương mại của cơ sở kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, tên này sẽ mặc nhiên được bảo hộ như một nhãn hiệu. Đây là một sự nhầm lẫn phổ biến. Cần phân biệt sự khác nhau giữa tên thương mại và nhãn hiệu.

Tên thương mại là tên đầy đủ của cơ sở kinh doanh như: “Công ty TNHH ABC” và tên thương mại này xác định công ty của bạn. Tên thương mại thường kết thúc với cụm từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc các chữ viết tắt thể hiện đặc điểm pháp lý của công ty.

Tuy nhiên, nhãn hiệu là dấu hiệu phân biệt các sản phẩm của công ty bạn. Một công ty có thể có nhiều nhãn hiệu. Chẳng hạn, Công ty TNHH ABC có thể bán một sản phẩm của mình với nhãn hiệu ABC và một sản phẩm khác với nhãn hiệu XYZ. Các công ty có thể sử dụng nhãn hiệu cụ thể để phân biệt tất cả các hàng hóa, một loạt các sản phẩm hoặc một loạt sản phẩm do công ty sản xuất. Một số công ty có thể sử dụng tên thương mại của mình hoặc một phần tên thương mại làm nhãn hiệu và trong trường hợp đó, cần đăng ký tên thương mại với tư cách là một nhãn hiệu.

Theo WIPO – Bộ sách hướng dẫn về Sở hữu trí tuệ dành cho các doanh nghiệp.

Tham khảo: Phân biệt Tên thương mại và Nhãn hiệu.