NHÃN HIỆU TÙY HỨNG VÀ NHÃN HIỆU GỢI TẢ???

Nhãn hiệu tùy hứng và Nhãn hiệu gợi tả chỉ là những khái niệm về Nhãn hiệu được phân loại dựa trên nguồn cảm hứng thiết kế, cách đặt tên,…. Vậy được hiểu như thế nào là Nhãn hiệu tùy hứng và Nhãn hiệu gợi tả?

Như đã đề cập, đây chỉ là một trong những cách phân loại nhãn hiệu, do đó, pháp luật Sở hữu trí tuệ không đề cập đến những khái niệm trên.

Nhãn hiệu tùy hứng?

Đây là các nhãn hiệu có một ý nghĩa không liên quan đến sản phẩm được quảng cáo. Trong khi những loại nhãn hiệu này cũng dễ được bảo hộ, nó có thể cũng cần được quảng cáo mạnh mẽ để tạo ra một sự liên hệ giữa nhãn hiệu này với sản phẩm đó trong tâm trí người tiêu dung.

Ví dụ: Nhãn hiệu ELEPHANT (con voi) cho sản phẩm điện thoại di động; Nhãn hiệu Apple (quả táo) cho sản phẩm điện thoại di động.

Ưu điểm: Việc đặt tên nhãn hiệu mà không có ý mô tả về sản phẩm/dịch vụ hoặc là một cái tên tùy hứng hoặc không có ý nghĩa gợi tả sản phẩm/dịch vụ có xác suất và khả năng phân biệt cao so với những nhãn hiệu kinh doanh cùng nhóm sản phẩm/dịch vụ tương tự.

Nhược điểm: Vì tên nhãn hiệu không có mối lên hệ và ý nghĩa gợi tả sản phẩm/dịch vụ nên cần một chiến lược marketing mạnh, thu hút người tiêu dung và đảm bảo trong một thời gian, khi nhắc đến tên nhãn hiệu đó, người tiêu dung có thắc tự mặc nhiên hiểu nhãn hiệu kinh doanh sản phẩm/dịch vụ nào.

Nhãn hiệu gợi tả?

Đây là những nhãn hiệu gợi tả về một hoặc một số thuộc tính của sản phẩm. Sự hấp dẫn của nhãn hiệu gợi tả là ở chỗ chúng là một hình thức quảng cáo. Tuy nhiên, có một rủi ro nhỏ đó là một số quốc gia cho rằng nhãn hiệu gợi tả quá thiên về tính mô tả sản phẩm.

Ví dụ: Nhãn hiệu SUNNY (trời nắng) cho sản phẩm lò sưởi điện sẽ gợi tả rằng sản phẩm sẽ tỏa nhiệt và giữu ấm cho nhà của bạn. Tuy nhiên một số cơ quan đăng ký nhãn hiệu có thể cho rằng nhãn hiệu đó quá thiên về mô tả vì thể không thể bảo hộ nó.

Theo Uyên Nguyễn

Tham khảo: Tài liệu giới thiệu về nhãn hiệu dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ - World Intellectual Property Organization.