QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

a. Đơn đăng ký

Để đăng ký kiểu dáng, bạn phải nộp đơn đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ cùng với số lượng nhất định về bản sao của hình vẽ theo quy định và/hoặc các hình chụp nhằm thể hiện tất cả các đặc điểm phân biệt chủ yếu của kiểu dáng. Bạn cũng phải nộp phí theo quy định. Bạn không cần phải nộp mô hình, mẫu hay sản phẩm mẫu của kiểu dáng. Tuy nhiên, ở một số nước thẩm định viên có thể yêu cầu bạn nộp mẫu kiểu dáng để có thể hiểu đầy đủ về nó hay cảm nhận được kết cấu hoặc chất liệu của kiểu dáng. Ở những nước khác, bạn có thể được yêu cầu nộp hoặc tự nguyện nộp bản mô 18 tả bằng văn bản hoặc tuyên bố về tính mới của kiểu dáng.

b. Thẩm định hình thức

Tất cả Cơ quan đăng ký kiểu dáng sẽ thực hiện việc thẩm định hình thức của đơn đăng ký để đảm bảo rằng tất cả các thủ tục hành chính đã được tuân thủ.

c. Thẩm định nội dung

Hầu hết Cơ quan đăng ký kiểu dáng cũng sẽ thực hiện việc thẩm định nội dung để kiểm tra xem liệu kiểu dáng đã được nộp có bị từ chối trên cơ sở tuyệt đối không. Một số Cơ quan đăng ký kiểu dáng còn thực hiện tra cứu đầy đủ đối với những kiểu dáng đã được đăng ký để kiểm tra về tính mới, đặc điểm riêng biệt hoặc tính nguyên gốc của kiểu dáng trong đơn đã được nộp. Ngày càng có nhiều Cơ quan chấp nhận đăng ký kiểu dáng mà không thẩm định về tính mới, đặc điểm riêng biệt hoặc tính nguyên gốc của kiểu dáng.

d. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện khá nhanh, trong thời gian từ 8 đến 10 tháng tính từ thời điểm nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Tuy nhiên, thực tế, thời hạn này có thể kéo dài hơn do số lượng hồ sơ và chuyên viên xử lý tại Cục.

e. Công bố Kiểu dáng đã được chấp nhận đăng ký sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp hoặc Tập san về kiểu dáng. Ở nhiều nước, theo yêu cầu của người nộp đơn, việc đăng ký kiểu dáng có thể được giữ bí mật, nghĩa là trì hoãn công bố kiểu dáng đã được đăng ký.

Nguồn: NOIP – Bài 2: Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.