HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ HỒ SƠ GIA HẠN.

Cơ sở pháp lý:

Khoản 6 Điều 93, Khoản 2 Điều 94 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009;

Điều 20.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gian hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Như vậy, sau khi hết hạn, chủ sở hữu có thể thực hiện đăng ký gia hạn văn bằng nhãn hiệu.

Khi nào nên gia hạn?

Để gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn. Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn trên, nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, trường hợp ngày, chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Hồ sơ gia hạn:

Hồ sơ gia hạn bao gồm các tài liệu sau:

  • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ;
  • Bản gốc văn bằng bảo hộ;
  • Giấy ủy quyền;
  • Chứng từ nộp lệ phí.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 0908842374

Email: touyen@luatsurieng.net 

Tiếp theo: Gia hạn văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu