QUYỀN TÁC GIẢ LIÊN QUAN NHƯ THẾ NÀO ĐẾN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN?

Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra. Chính vì đó là quyền đối với tổ chức hoặc cá nhân, quyền sở hữu một tài sản vô hình, doanh nghiệp có hoàn toàn quyền sở hữu đối với tác phẩm (ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp không phải là tác giả và chỉ có quyền tài sản) và có thể ngăn cấm người khác sử dụng các yếu tố nguyên gốc.

1. Doanh nghiệp có quyền khai thác tác phẩm, tạo thu nhập

Có nhiều cách mà doanh nghiệp có thể sử dụng tác phẩm để tạo thu nhập, bù đắp những chi phí đã bỏ ra trong quá trình sáng tác tác phẩm như: sản xuất và bán bản sao; thực hiện chuyển nhượng quyền tác giả (chuyển toàn bộ quyền tài sản và chấm dứt quyền của chủ sở hữu); chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm (không chấm dứt quyền sở hữu).

2. Doanh nghiệp kiểm soát việc khai thác tác phẩm từ các đối tượng khác

Doanh nghiệp có thể tự kiểm soát việc cho phép đối tượng khác khai thác tác phẩm của mình và thu được khoản thù lao nhất định hoặc thông qua tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả để thực hiện việc kiểm soát và nhận được khoản thù lao khi số lượng đối tượng sử dụng tác phẩm của doanh nghiệp quá nhiều.

3. Doanhg nghiệp thực hiện thu hút vốn

Doanh nghiệp có thể vay tiền từ một tổ chức tài chính bằng cách sử dụng quyền tác giả để ký quỹ thông qua việc cho phép nhà đầu tư hoặc người cho vay thu một khoản lợi nhuận an toàn từ các quyền đó.

4. Doanh nghiệp thực hiện những biện pháp để bảo vệ tác phẩm, chống vi phạm bản quyền

Doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền, quyền tác giả đối với tác phẩm nhằm có được bằng chứng pháp lý chứng minh tư cách chủ sở hữu của mình. Ngoài ra, khi xảy ra hành vi vi phạm bản quyền, tranh chấp phát sinh, văn bằng chứng nhận quyền tác giả có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp mà không cần tốn nhiều thời gian và công sức để chứng minh. Doanh nghiệp được thực hiện các hành động hợp pháp chống lại bất cứ chủ thể nào có hành vi xâm phạm hoặc khởi kiện ra tòa án.