AI CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?

Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được, có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với các hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu khác. Như vậy, bất kỳ ai đang có ý tưởng kinh doanh với một nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc những ai đã là chủ sở hữu của một nhãn hiệu kinh doanh một hoặc một vài hàng hóa/dịch vụ nhất định thì đều có quyền đăng ký nhãn hiệu. Đó có thể là:

  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;
  • Các chủ thể sản xuất hàng hóa, dịch vụ;
  • Các chủ thể kinh doanh dịch vụ do mình cung cấp;
  • Các chủ thể kinh doanh thương mại hàng hóa đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa mình bán buôn mà người sản xuất không đăng ký và phản đối việc đăng ký;
  • Tổ chức tập thể các chủ thể kinh doanh nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể cho hàng hóa, dịch vụ của các thành viên;
  • Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 0908 842374

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net