CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CÓ PHẢI SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU?

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ khoa học và Công nghệ ngày 14/02/2007 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN của Bộ khoa học và Công nghệ ngày 30/7/2010.

Theo đó, Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi trong văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

a. Thay đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ;

b. Thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Người yêu cầu ghi nhận thay đổi tên và địa chỉ, thay đổi về chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định ghi nhận sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp thay đổi loại hình kinh doanh dẫn đến thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

a. Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên của chủ văn bằng bảo hộ

b. Bản gốc văn bằng bảo hộ;

c. Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên) - nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên;

d. Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện).

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 0908842374

Email: touyen@luatsurieng.net