HAI DOANH NGHIỆP KHÁC NHAU CÓ THỂ

 SỞ HỮU CÙNG NHÃN HIỆU KHÔNG?

Cơ sở pháp lý:

Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005, sửa đối, bổ sung 2009

Theo đó, trường hợp một nhãn hiệu được sở hữu bởi hai doanh nghiệp khác nhau xảy ra khi hai doanh nghiệp kinh doanh nhóm hàng hóa/dịch vụ không trùng hoặc tương tự, không thể cạnh tranh, điều này cũng dẫn đến việc Khách hàng không dễ nhầm lẫn khi tiêu thụ các sản phẩm này trên thị trường.

Tuy nhiên, trường hợp nhãn hiệu trên là nhãn hiệu nổi tiếng, được một bên sử dụng thì việc bên còn lại sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kể cả nhóm hàng hóa/dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 0908 842374

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net