ĐĂNG KÝ THÊM NHÓM HÀNG HÓA/DỊCH VỤ CHO NHÃN HIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐƯỢC KHÔNG?

Cơ sở pháp lý:

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005, sửa đối, bổ sung 2009

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Căn cứ Khoản 1 Điều 87, Khoản 4 Điều 101 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dung cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp và họ có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dung cho một hoặc nhiều hàng hóa/dịch vụ.

Trường hợp Nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì có được yêu cầu bổ sung, sửa đổi văn bằng bảo hộ?

Căn cứ Khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành và Điều 20.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì việc sửa đổi văn bằng bảo hộ chỉ áp dụng cho trường hợp thu hẹp phạm vi, cụ thể:

(i) Yêu cầu sửa đổi một số chi tiết nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

(ii) Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hoá, dịch vụ hoặc nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà không thay đổi mẫu nhãn hiệu;

(iii) Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số điểm độc lập hoặc phụ thuộc thuộc phạm vi (yêu cầu) bảo hộ ghi trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích;

(iv) Yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số sản phẩm trong bộ sản phẩm ghi trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; yêu cầu loại bỏ một hoặc một số đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp.

Như vậy, không có quy định cho trường hợp chủ văn bằng được mở rộng phạm vi bảo hộ bằng cách bổ sung thêm nhóm hàng hóa, dịch vụ vào danh mục hàng hóa, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp.

Do đó, nếu muốn đăng ký thêm nhóm hàng hóa/dịch vụ cho cùng một nhãn hiệu đã đăng ký, trước hết, cần kiểm tra xem Nhãn hiệu này đã được người khác đăng ký cho nhóm hàng hóa/dịch vụ dự định đăng ký chưa. Nếu câu trả lời là chưa, thì cần nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu khác cho nhóm hàng hóa/dịch vụ mới đó.

Trường hợp Nhãn hiệu chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì có được yêu cầu bổ sung, sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu?

Căn cứ Khoản 3 Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành và Điều 17.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, trong danh mục hàng hoá, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

Do đó, trường hợp muốn bổ sung thêm nhóm hàng hóa, dịch cụ trong giai đoạn đơn đang được thẩm định thì vẫn phải tiến hành đăng ký mới.

Theo Uyên Nguyễn

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 0908 842374

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net