SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÓ THỂ GIÚP HUY ĐỘNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

HOW CAN INTELLECTUAL PROPERTY HELP ME FINANCE MY BUSINESS?

Tài sản trí tuệ có thể hỗ trợ bạn trong việc huy động các nguồn tài chính cho doanh nghiệp từ các nhà đầu tư.

Intellectual Property (IP) assets may help you to strengthen your case for obtaining business finance from investors.

Để tiến hành việc đánh giá yêu cầu hỗ trợ về vốn hoặc vay vốn, nhà đầu tư (có thể là ngân hàng, quỹ chính phủ, nhà tư bản liên doanh hoặc một người cấp vốn kinh doanh) sẽ đánh giá xem liệu sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn có tiềm năng thị trường thực sự không.

Để đánh giá một kế hoạch kinh doanh hoặc xuất khẩu, họ sẽ tìm kiếm các thông tin về:

In undertaking an appraisal of the request for equity assistance or loan, the investor (be it a bank, a government fund, a venture capitalist, or a business angel) will assess whether the product or service offered by your company has a true market potential. In assessing a business or export plan they will seek evidence that:

  • Công nghệ đó chưa được bán trên thị trường (hoặc ít nhất là không được bán với giá rẻ hơn giá trên thị trường);
  • Thị trường có nhu cầu về sản phẩm, và;
  • Bạn sẽ không vướng vào các vấn đề lớn (luật pháp hoặc vấn đề khác) mà sẽ gây trở ngại cho bạn trong việc thương mại hóa sản phẩm của mình.
  • The technology is not already on offer in the market (or at least not at a lower price)
  • The market have some demands relevanted to the product;
  • You will not run into big problems (legal or ortherwise) that will prevent you from being able to commercialize your product.

Việc đệ trình một chiến lược sở hữu trí tuệ chắc chắn với các tài liệu về đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thông tin về tra cứu sáng chế để chứng minh rằng công nghệ của bạn sẽ không xâm phạm độc quyền sáng chế của đối thủ cạnh tranh và các hợp đồng (li-xăng) với chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế cho phép bạn sử dụng công nghệ cần cho việc thương mại hóa sản phẩm được đề cập nhìn chung là cần thiết để đảm bảo sự đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm. Quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả sáng tạo hoặc các đổi mới liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà một doanh nghiệp dự kiến tiếp thị, sự bảo đảm mức độ độc quyền nhất định và, theo đó là thị phần cao hơn nếu sản phẩm hoặc dịch vụ đó được chứng minh về sự thành công đối với người tiêu dùng.

Presenting a solid IP strategy with documentation on applications for IP rights, information on patent searches proving that your technology is unlikely to infringe patents owned by competitors and (licence) agreements with patent owners authorizing you to use technology that is needed to commercialize a given product, will generally be required for securing equity investment from venture capitalists. Ownership of IP rights over the creative output or innovation related to the products or services that an enterprises intends to market, guarantees a certain degree of exclusivity and, thereby, a higher market share if the product or service proves successful among consumers.

Do vậy, quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các nhà đầu tư và người cho vay về cơ hội thị trường mở ra đối với doanh nghiệp để thương mại hóa sản phẩm và dịch vụ được đề cập. Đôi khi, một sáng chế mạnh duy nhất có thể mở ra nhiều cơ hội huy động vốn.

So, IP have an important role in convincing investors and lenders of the market opportunities open to the enterprise for the commercialization of the product or service in question. On occasions, a single powerful patent may open doors to a number of financing opportunities.

Các nhà đầu tư và người cho vay khác nhau có thể định giá tài sản trí tuệ theo các cách khác nhau và có thể coi trọng quyền sở hữu trí tuệ khác nhau. Tuy nhiên, xu thế rõ ràng đang phát triển hướng tới sự tín nhiệm ngày càng lớn đối với tài sản trí tuệ như là nguồn lợi thế cạnh tranh đối với các doanh nghiệp. Vì thế, các nhà đầu tư và người cho vay đang tập trung ngày càng nhiều vào các doanh nghiệp quản lý tốt các tài sản trí tuệ, mặc dù họ gặp phải rất nhiều khó khăn và vấn đề mới ngay cả ở các nước phát triển khi đang cố gắng hoàn thiện các lợi tức trong tài sản trí tuệ.

Different investors and lenders may value your IP assets in different ways and may attach different degrees of importance to IP rights. A clear trend, however, is developing towards greater reliance on IP assets as a source of competitive advantage for firms. Thus, investors and lenders are forcusing more and more on firms with a well-managed IP portfolio, despite the fact that they encounter, even in the developed countries, many new problems and issues while trying to perfect security interests in IP.

WIPO – UNCTAD/WTO – Những điều cần biết về Sở hữu trí tuệ (tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ).

WIPO – UNCTAD/WTO – Secrets of Intellectual Property (a guide for small and medium – sized exporters)