TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG TÁC PHẨM MÀ

KHÔNG PHẢI XIN PHÉP, KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO?

Tương tự như quyền sở hữu các tài sản khác, quyền sở hữu tài sản trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng là những quyền của chủ sở hữu đối với tác phẩm/sản phẩm do mình tạo ra. Do đó, chủ sở hữu là người nắm các quyền cơ bản: quyền về tài sản và quyền nhân thân (nếu chủ sở hữu đồng thời là tác giả), nếu không có sự cho phép của họ/không trả tiền nhuận bút, thù lao, trong nhiều trường hợp, việc tự ý sử dụng tác phẩm của người khác là hành vi xâm phạm bản quyền. Tuy nhiên, Luật sở hữu trí tuệ được xây dựng dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích công cộng và lợi ích cá nhân, việc sử dụng tác phẩm không vì mục đích thương mại, kinh doanh, mục đích riêng thuộc một số trường hợp sau sẽ không phải trả tiền nhuận bút, xin phép tác giả/chủ sở hữu:

  • Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy cá nhân;
  • Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dung trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;
  • Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;
  • Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;
  • Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;
  • Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;
  • Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;
  • Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;
  • Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;
  • Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Uyên Nguyễn