TÍNH LÃNH THỔ CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền mang tính lãnh thổ bởi phạm vi có hiệu lực của nó. Thông thường, khi một chủ thể thực hiện đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,… văn bằng bảo hộ chỉ có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ của quốc gia đã cấp; hoặc chỉ có hiệu lực đối với những quốc gia khu vực cùng là thành viên một điều ước quốc tế. Điều này dễ gây nhầm lẫn cho các doanh nghiệp, doanh chủ khi họ mặc nhiên khẳng định sự bảo hộ của tài sản trí tuệ trên toàn bộ thế giới.

Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ:

  • Đối với nhãn hiệu nổi tiếng – một trong những đối tượng đặc biệt của quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ cần thỏa mãn những yếu tố như: Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu; Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng; Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu,… thì nhãn hiệu đó có thể mặc nhiên được bảo hộ tại các quốc gia còn lại khác mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký;
  • Hoặc một số nước thực hiện bảo hộ theo nguyên tắc ưu tiên quyền sử dụng, tức là khi đối tượng sở hữu trí tuệ đã được sử dụng trong lãnh thổ một quốc gia, nó sẽ nhận được sự bảo hộ mặc nhiên mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký cấp văn bằng;
  • Hoặc đối với quyền tác giả, quyền liên quan đên quyền tác giả, đây là những đối tượng có cơ chế bảo hộ tự động, tức chỉ cần chủ thể thực hiện sáng tạo, sáng tác, định hình tác phẩm dưới một hình thức vật chất nhất định thì đã phát sinh quyền sở hữu trí tuệ đối với bản quyền. Ngoài ra, Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật cũng có đề cập đến cơ chế tự động bảo hộ ở tất cả các quốc gia là thành viên của Công ước này.

Dù có những ngoại lệ khẳng định việc quyền sở hữu trí tuệ thể tự động phát sinh, nhưng việc thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ vẫn cần thiết bởi:

  • Văn bằng bảo hộ là bằng chứng pháp lý chứng minh quyền của chủ sở hữu. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, chủ sở hữu quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền thuộc về mình;
  • Thủ tục đăng ký không quá phức tạp, chi phí nhỏ so với lợi ích thương mại mà Chủ sở hữu sẽ có được khi khai thác, sử dụng quyền sở hữu trí tuệ;
  • Hạn chế hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ;
  • Làm cho việc đàm phán hợp đồng li-xăng, nhượng quyền thương mại hoặc các hợp đồng khác với doanh nghiệp khác trở nên dễ dàng mà không sợ bị mất quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường xuất khẩu sang các quốc gia khác.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 5555 330/0908842374

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net hoặc touyen@luatsurieng.net