THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

Các vấn đề Khách Hàng được tư vấn từ Dịch vụ Đăng ký Bản quyền tác giả Tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng tại Luật Sư Riêng

  • Tư vấn toàn bộ hành lang pháp lý về việc đăng ký quyền quyền tác giả;
  • Tư vấn khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả;
  • Tư vấn hồ sơ tài liệu về thủ tục đăng ký quyền tác giả;
  • Đại diện Khách Hàng thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền; theo dõi hồ sơ và phản hồi Cục Bản quyền tác giả
  • Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (Nếu có)
  • Tư vấn vấn đề bảo hộ và khai thác giá trị bản quyền sau khi được cấp văn bằng.

​​​​​​​Hồ sơ bao gồm: 

- Tờ khai Đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng;

- Giấy ủy quyền (nếu người nộp đơn là người được ủy quyền)

- Giấy cam đoan của tác giả;

- Tuyên bố của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả;

- Quyết định giao việc/ Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả (tùy vào cơ sở phát sinh);

- Tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng.

​​​​​​​

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 0908 842374

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net hoặc touyen@luatsurieng.net