ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ THEO HIỆP ƯỚC PCT CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM

Thế nào là đơn PCT có nguồn gốc từ Việt Nam?

Là đơn được nộp tại Việt Nam trong đó có yêu cầu bảo hộ tại bất kỳ nước thành viên nào của Hiệp ước PCT, kể cả Việt Nam.

Hồ sơ bao gồm?

+ Tờ khai đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được làm bằng tiếng Anh (03 bản);

+ Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);

+ Yêu cầu bảo hộ (02 bản);

+ Các tài liệu có liên quan (nếu có);

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trình tự thực hiện?

  • Đơn đăng ký được nộp tại Cục SHTT Việt Nam.
  • Một bản sao đơn được giữ tại Cục SHTT Việt Nam, một bản được gửi cho Văn phòng quốc tế và một bản gửi cho Cơ quan tra cứu quốc tế.
  • Tra cứu đơn quốc tế: Được tiến hành tại các cơ quan tra cứu có thẩm quyền (cơ quan sáng chế quốc gia hoặc khu vực đáp ứng các yêu cầu do PCT đặt ra và được chỉ định bởi Đại hội đồng PCT). Cơ quan tra cứu đối với đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam: Cơ quan Sở hữu trí tuệ Australia, Áo, Liên bang Nga, Thuỵ Điển, Hàn Quốc và Cơ quan Sáng chế Châu Âu.
  • Công bố đơn quốc tế (sau 18 tháng kể từ ngày ưu tiên của đơn): Đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được công bố trên Công báo của PCT (PCT Gazette).
  • Xét nghiệm sơ bộ quốc tế
  • Thẩm định sơ bộ quốc tế: Được tiến hành tại cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế có thẩm quyền theo PCT.
  • Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia: Sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn quốc tế được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường tại quốc gia sở tại..

Thời hạn giải quyết?

- Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên;

- Thẩm định nội dung: Tuỳ theo quy định của quốc gia sở tại nơi đơn được nộp ở giai đoạn quốc gia.

 

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 5555 330 hoặc 0908 842374

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net