REGISTER YOUR TRADEMARK AS SOON AS POSSIBLE !!!

BẢO HỘ NHÃN HIỆU CỦA BẠN NGAY KHI CÓ THỂ!!!

Before manufacturing goods or doing a service, the enterprises all make every effort to think of a “unique and impressive” brand name to attract their consumers attention to use their products. By this view, it turns out that the business owners are really aware of the importance of using trademark in their products, avoid “trademark confusion” from the trademarks of competitors. However, it is just one-sided thinking. Building without protecting causes big mistakes. In this world, anything can happen, the competitors can  “steal” your trademark or take advantage of commercial prestige. Therefore, making a product successful needs to go with the full protection for it.

Các doanh nghiệp khi sản xuất hàng hóa, kinh doanh một dịch vụ nào đó, đều “vắt óc” nghĩ ra một cái tên “thật ấn tượng, đặc biệt” nhằm thu hút người tiêu dùng, Khách Hàng sử dụng sản phẩm của mình. Nhìn dưới góc độ này, thì ra các doanh chủ - họ cũng có nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng nhãn hiệu gắn với sản phẩm của mình, tránh trường hợp gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là nhận thức một chiều. Tạo dựng mà không đi kèm với bảo hộ thì quả là một sai lầm lớn. Trên thế giới này, mọi điều đều có thể xảy ra, kể cả việc, đối thủ cạnh tranh “đánh cắp” nhãn hiệu của bạn hoặc lợi dụng uy tín thương mại. Do đó, xác định sự thành công của sản phẩm trên thị trường cần phải gắn liền với bảo đảm rằng chúng có được sự bảo hộ đầy đủ.

The advantages of registering trademarks that business owners cannot miss:

- Exclusive use of the trademark, prevent others from selling the products that have the identical or confusingly similar trademarks.

-Lisence trademarks or franchise protected trademarks to other enterprises, to make more income for your enterprise.

- Use trademarks to raise capital from financial organizations such as banks or venture capital funds.

- Franchise.

- Increase prestige, attract customers, build long-term business relationship.

- It is the basis and effective legal evidence to prove trademark owner status.

-…

Lợi ích từ việc đăng ký nhãn hiệu mà Doanh chủ không thể bỏ qua:

  • Độc quyền sử dụng nhãn hiệu, ngăn cản chủ thể khác tiếp thị các sản phẩm trùng hoặc tương tự dưới một nhãn hiệu hoặc trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn.
  • Chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) nhãn hiệu hoặc nhượng quyền thương mại (franchise) nhãn hiệu được bảo hộ của bạn cho các công ty khác, qua đó tạo ra nguồn thu nhập bổ sung cho công ty của bạn.
  • Sử dụng nhãn hiệu để huy động vốn từ các tổ chức tài chính như ngân hàng hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm.
  • Nhượng quyền thương mại.
  • Tăng uy tín thương mại, thu hút Khách Hàng, tạo mối quan hệ kinh doanh lâu dài.
  • Là cơ sở và minh chứng pháp lý hiệu quả đảm bảo chứng minh tư cách chủ sở hữu nhãn hiệu.
  • ….

If you don’t protect your trademark right this time, other enterprises can “steal” it, by using identical or confusingly similar trademark for their products. At once, they can run the business and get benefit from the trademark that you have built for a long time, make your customers confused and damage your brand image, especially when the competitive products have quality lower than yours.

Nếu bạn không bảo hộ nhãn hiệu của bạn ngay lúc này, doanh nghiệp khác có thể “đánh cắp”, bằng cách sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn cho sản phẩm của họ. Đồng thời, kinh doanh và hưởng lợi dựa trên thương hiệu mà bạn đã gây dựng lâu dài; gây ra sự nhầm lẫn cho khách hàng của bạn và làm tổn hại đến uy tín và hình ảnh của công ty bạn, đặc biệt khi sản phẩm cạnh tranh lại có chất lượng thấp hơn.

Uyen Nguyen

If you have any questions which should be adviced, Please contact with us:

LSR LAW FIRM

25 Vu Tong Phan Street, An Phu Ward, District 2, HCMC

Hotline: Hotline: 086 5555 330 OR 0908 8423 74

Email: info@luatsurieng.net OR touyen@luatsurieng.net

Theo Uyên Nguyễn

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 5555 330/ 0908 8423 74

Email: info@luatsurieng.net hoặc touyen@luatsurieng.net