HAI TÁC PHẨM TƯƠNG TỰ NHAU VỀ Ý TƯỞNG CÓ ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ?

Quyền tác giả được bảo hộ khi nào?

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định. Chỉ cần một sản phẩm ra đời mang tính nguyên gốc, không xâm phạm tác quyền của bất kỳ tác phẩm khác, được định hình dưới dạng như: bản nhạc được soạn thảo, cốt truyện trong cuốn tập, bài viết trên website,…. thì đã được bảo hộ quyền tác giả.

Quyền tác giả chú trọng bảo hộ hình thức thể hiện tác phẩm, không bảo hộ nội dung bên trong tác phẩm. Sự sáng tạo mà quyền tác giả đề cập là cấu trúc, tính sắp xếp, chọn lọc các từ ngữ, hình ảnh, màu sắc, mã máy tính,… Do vậy, hai tác phẩm có nội dung ý tưởng tương tự nhau không có nghĩa là không đủ điều kiện bảo hộ, điều này cần dựa trên cách thức thể hiện hai tác phẩm ngoài thực tế như thế nào.

Một ví dụ khác cho nội dung đang đề cập: Logo được thiết kế có hình ảnh là một bông hoa hướng dương năm cánh; một logo khác cũng có ý tưởng tương tự là cách điệu hình hoa hướng dương, nhưng được thể hiện màu sắc khác, số cánh là sáu cánh, họa tiết được trang trí xung quanh,… Như vậy, dù cả hai nhà thiết kế đều thể hiện ý tưởng hình hoa hướng dương dưới một trang giấy, nhưng mỗi người lại chọn cách sáng tạo độc đáo riêng, không thể nào nhầm lẫn được. Cả hai tác phẩm đều đáp ứng đủ điều kiện Đăng ký bảo hộ Bản quyền tác giả.

Theo Uyên Nguyễn