CÓ NÊN BỘC LỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ????

Điều kiện bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định pháp luật, kiểu dáng công nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí sau sẽ được cấp văn bằng bảo hộ:

  • Có tính mới;
  • Có tính sáng tạo;
  • Có khả năng

(Các điều kiện này đã được phân tích tại các bài viết trước, do đó, chúng tôi sẽ không đề cập lại).

Một trong các điều kiện được liệt kê phía trên có mối liên hệ mật thiết với việc “bộc lộ” kiểu dáng công nghiệp, đó là tính mới.

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp được hiểu là kiểu dáng công nghiệp đó có sự khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên. Như vậy, để có thể đáp ứng điều kiện bảo hộ, việc giữ bí mật về kiểu dáng là cần thiết, nếu kiểu dáng được bộc lộ công khai trước ngày đăng ký, rất có thể sẽ không được xem là còn “tính mới”.

Tuy nhiên, pháp luật cũng đưa ra những quy định loại trừ mà khi rơi vào những trường hợp này, kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới với điều kiện kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố/bị bộc lộ:

  • Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức

Nghĩa là trong thời hạn đó, bạn có thể tiếp thị kiểu dáng của bạn mà không làm mất “tính mới” và bạn vẫn có thể tiến hành đăng ký kiểu dáng. Tuy nhiên, thời hạn 06 tháng này chưa hẳn đã được quy định tại luật tất cả các quốc gia; mặc khác, trong một số trường hợp, đã có người biết về kiểu dáng của bạn, việc lập hợp đồng mang tính bảo mật được đặt lên hàng đầu. Do đó, nguyên tắc chung cho mọi trường hợp vẫn nên giữ bí mật kiểu dáng của bạn cho đến khi bạn nộp đơn đăng ký.

Theo Uyên Nguyễn

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 5555 330/ 0908 842374

Email: info@luatsurieng.net hoặc touyen@luatsurieng.net.