TÌM KIẾM THÔNG TIN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở ĐÂU?

WHERE TO FIND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION?

Quy định pháp luật cũng như thủ tục đăng ký bảo hộ Quyền Sở hữu trí tuệ của mỗi quốc gia có thể sẽ khác nhau, do đó, khi bạn muốn tìm kiếm thông tin liên quan đến Sở hữu trí tuệ, cách tốt nhất là hãy liên hệ với Cơ quan Sở hữu trí tuệ của quốc gia đó. Bạn có thể đến trực tiếp trụ sở để được hướng dẫn chi tiết hoặc thông qua Website của cơ quan này để tìm hiểu về thông tin.

Legal provisions and procedures on protection of intellectual property rights of each country may be different. Therefore, when you want to search for Intellectual Property-related information, the best way is to contact to National Office Of Intellectual Property. You could go to such office for detailed instructions or through the office's website to find out about the information.

Ví dụ: Bạn muốn biết một số quy định liên quan đến Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

Bạn có thể liên hệ trực tiếp địa chỉ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM: 384 – 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

For example:

You want to get some provisions on trademark registering in vietnam.

Do you want to know some provisions of law about registering trademark in Viet Nam?

You can directly contact to Vietnam National Office of Intellectual Property:

VIETNAM INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT: No. 384 - 386 Nguyen Trai street, Thanh Xuan District, Hanoi.

THE REPRESENTATIVE OFFICE OF INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT IN HO CHI MINH CITY: 7th Floor, Ha Phan Building, No. 17 - 19 Ton That tung street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

THE REPRESENTATIVE OFFICE OF INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT IN DA NANG CITY: 3rd Floor, No. 135 Minh Mang Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City.

Tuy nhiên, tại một số quốc gia ngoài Việt Nam, cơ quan Sở hữu trí tuệ được quy về một mối, chỉ có một cơ quan duy nhất quản lý tất cả các đối tượng của Quyền Sở hữu trí tuệ.

However, other countries have the Intellectual Property Office that governs all subjects of Intellectual Property Rights.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ đến Cơ quan Sở hữu Công nghiệp thế giới (WIPO) thông qua cổng thông tin của WIPO để cập nhật thêm nhiều thông tin: https://www.wipo.int/portal/en/index.html

In addition, you can contact to the World Industrial Property Office (WIPO) through the portal of WIPO for more information: https://www.wipo.int/portal/en/index .html

Nếu bạn đang cần sự hỗ trợ và tư vấn về Quyền Sở hữu trí tuệ, một cách khác, bạn có thể tìm đến dịch vụ từ các Đại diện Sở hữu công nghiệp hoặc các Công ty Luật, các Luật sư hoạt động chuyên mảng Sở hữu trí tuệ để được hướng dẫn chi tiết.

OR If you need some assistances and advices on Intellectual Property Rights, you may seek services from Industrial Property Representatives or Law Firms, Lawyers for more instructions.