PHÂN BIỆT NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, sở hữu tên thương mại của doanh nghiệp trong Giấy đăng ký kinh doanh khác hằn so với thủ tục đăng ký nhãn hiệu, vì đơn giản, nhãn hiệu và tên thương mại là hai đối tượng khác biệt. Nhãn hiệu không tự động được bảo hộ nếu doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh thành công. Việc hiểu rõ sự khác nhau giữa tên thương mại và nhãn hiệu là rất quan trọng.

Giống nhau: Đều là những dấu hiệu, có thể nhìn thấy được.

                     Gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khác nhau:

Tiêu chí

Nhãn hiệu

Tên thương mại

Khái niệm

“Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”

Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 

 

“Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”

Khoản 21 Điều 4 Luật SHTT

 

Cơ sở xác lập

Thủ tục đăng ký bảo hộ (ngoại trừ nhãn hiệu nổi tiếng)

Dựa vào hành vi sử dụng thực tế hợp pháp.

Số lượng

Một doanh nghiệp có thể sở hữu nhiều nhãn hiệu gắn liền với sản phẩm/dịch vụ khác nhau.

Một doanh nghiệp chỉ có một tên thương mại.

Thời gian bảo hộ

10 năm, gia hạn hai lần

Không xác đinh thời hạn

Chuyển giao

Nhãn hiệu có thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng chuyển quyền sử dụng

Chỉ có thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng với điều kiện là việc chuyển nhượng tên thương mại kèm theo việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh

Ví dụ

Công ty ABC có tên thương mại đầy đủ là Công ty TNHH ABC, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó,sản phẩm bánh kẹo có tên nhãn hiệu là XYZ và sản phẩm đồ uống có tên nhãn hiệu là LMN


Tuy nhiên, một số công ty vẫn có thể sử dụng tên thương mại làm nhãn hiệu trực tiếp cho sản phẩm/dịch vụ được sản xuất, cung cấp. Do đó, trường hợp này, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đăng ký nhãn hiệu.

Theo Uyên Nguyễn

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 5555 330/0908842374

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net hoặc touyen@luatsurieng

Tag: Phân biệt tên thương mại và tên doanh nghiệp