ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN HÌNH THỨC THỂ HIỆN LOGO VÀ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU. TẠI SAO NÊN TIẾN HÀNH HAI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TRÊN???

Bản quyền hình thức thể hiện logo và Nhãn hiệu là hai đối tượng khác biệt thuộc nhóm các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Hình thức thể hiện logo được xem như một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đầy tính sáng tạo, độc đáo, được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả; trong khi đó Nhãn hiệu hướng đến đặc tính thương mại, là dấu hiệu nhận dạng sản phẩm, dịch vụ của một tổ chức, doanh nghiệp.

Vậy, khác biệt cụ thể hơn là gì?

1.     Cơ chế bảo hộ

  • Đối với bản quyền tác giả, quyền bảo hộ phát sinh tự động kể từ khi logo được định hình dưới một hình thức nhất định. Tuy nhiên, việc đăng ký bản quyền tác giả được khuyến khích nhằm bảo vệ quyền lợi cho chủ sở hữu, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là minh chứng pháp lý chứng minh tư cách cảu chủ sở hữu.
  • Đối với nhãn hiệu, quyền bảo hộ không phát sinh tự động. Nhãn hiệu được cấp dựa trên đơn đăng ký nộp đầu tiên và hợp lệ trong số tất cả các đơn được nộp.

2.     Mục đích bảo hộ

  • Bản quyền tác giả hướng đến việc bảo hộ tính sáng tạo, nguyên gốc của hình thức thể hiện logo, sản phẩm trí tuệ của tác giả;
  • Nhãn hiệu nghiêng về bảo vệ quyền của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, được đăng ký gắn liền với nhóm hàng hóa/dịch vụ kinh doanh

3.     Điều kiện bảo hộ

  • Logo phải có tính sáng tạo, do tác giả độc lập sáng tác, không xâm phạm tác quyền của các chủ sở hữu, tác giả khác;
  • Trong khi đó, nhãn hiệu khi được đăng ký phải có tính phân biệt với các nhãn hiệu của cùng nhóm sản phẩm/dịch vụ được cung cấp bởi chủ thể khác. Nhãn hiệu khi đăng ký phải đi kèm với nhóm sản phẩm/dịch vụ (như đã đề cập).

4.     Mức độ bảo hộ

  • Khi tiến hành đăng ký bản quyền hình thức thể hiện logo thành công, chỉ khi có một chủ thể khác sử dụng, sao chép logo giống hệt logo của bạn, từ màu sắc, hình vẽ, đường nét, ký tự,… (giống tối đa) thì được xem là xâm phạm quyền tác giả hình thức thể hiện logo;
  • Trong khi đó, nếu văn bằng bảo hộ được cấp cho nhãn hiệu, khi một chủ thể có kinh doanh hàng hóa/dịch vụ mà sử dụng tên nhãn hiệu trùng hoặc tương tự, thì đã được xem như xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu.

Theo Uyên Nguyễn

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 5555 330

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net

Tag: Bản quyền tác giả ; Thủ tục đăng ký nhãn hiệu