NHÃN HIỆU – NHÃN HIỆU TẬP THỂ -

NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN – NHÃN HIỆU LIÊN KẾT

Nhãn hiệu là gì?

Nhan hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Thành phần nhãn hiệu có thể chứa các yếu tố như: chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc.

Nhãn hiệu tập thể là gì?

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Ví dụ: Vải thiều lục ngạn; Hòa Lộc MANGO Xoài Cát; Hành Tỏi Lý Sơn; Hoa Đào Nhật Tân;…

Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Ví dụ: Nhãn hiệu chứng nhận Cao su Bình Phước; Nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Do Người Tiêu Dùng Bình Chọn; Nhãn hiệu chứng nhận Cà phê Di Linh; Nhãn hiệu chứng nhận Chè Ba Vì,…

Nhãn hiệu liên kết là gì?

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

Ví dụ: Vinmart +; Vinhome; Vinschool; Vinpearl; Vinsmart; Vinfast