HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ

1.       Thẩm định hình thức

Trong giai đoạn này, thẩm định viên sẽ tiến hành kiểm ra các vấn đề liên quan đến hình thức đơn, bao gồm: các tài liệu liên quan, các thông tin chi tiết đã được điền đầy đủ và chính xác, đối tượng trong đơn đăng ký,… Người nộp đơn có thể sữa chữa, bổ sung các thông tin trong quá trình kiểm tra dựa trên thông báo của Cơ quan sở hữu công nghiệp. Nếu không được sửa đổi trong thời gian nhất định, đơn sẽ bị từ chối.

2.      Công bố đơn

Việc công bố đơn nhằm thông báo công khai đến các chủ thể khác về việc sáng chế đã được nộp đơn đăng ký, tránh trường hợp quá nhiều người cùng đăng ký sáng chế giống hoặc tương tự sáng chế đã nộp đơn. Hoặc hướng đến các chủ thể vẫn còn trong quá trình nghiên cứu sáng chế tương tự về việc đã có một sáng chế được nộp đơn đăng ký để các chủ thể này tiến hành ngừng hoặc tiếp tục nghiên cứu ở mức độ cải tiến, nâng cấp hơn sáng chế đã được nộp.

3.      Thẩm định nội dung đơn

Đây là giai đoạn quan trọng của toàn bộ quá trình. Sáng chế đã nộp được so sánh với các sáng chế khác trên lãnh thổ quốc gia đã đăng ký hoặc bộc lộ công khai và trên toàn thế giới nhằm xem xét có sự tồn tại những giải pháp, sáng chế trùng hoặc tương tự với giải pháp, sáng chế đang được thẩm định.

Trong giai đoạn này, người nộp đơn có cơ hội phản đối các quyết định được đưa ra bởi Cơ quan sở hữu công nghiệp, lý giải và yêu cầu xem xét lại.

4.       Cấp văn bằng bảo hộ, đăng bạ

Khi đã trải qua các giai đoạn trên, Cơ quan sở hữu công nghiệp sẽ có kết luận cuối cùng về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ. Nếu kết luận có lợi cho người nộp đơn — nghĩa là tất cả các điều kiện về hình thức và nội dung đều được đáp ứng. Sau đó là thủ tục thuộc trách nhiệm của Cơ quan sở hữu công nghiệp:

• Thông tin về sáng chế được đưa vào Đăng bạ sáng chế quốc gia;

• Bằng độc quyền sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn. Đây là tài liệu pháp lý xác lập quyền sở hữu sáng chế.

sáng chế.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi!

Tag: Sáng chế/ Đăng ký sáng chế