HIỂU NHƯ THỂ NÀO VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC BẢO HỘ SÁNG CHẾ

Như đã đề cập, một sáng chế đáp ứng nhu cầu bảo hộ và được cấp văn bằng khi và chỉ khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện luật định, cụ thể:

1. Có tính mới

Tính mới này được thể hiện thông qua việc đã công khai hay chưa công khai sáng chế: Sáng chế được coi là có tính mới nếu CHƯA BỊ BỘC LỘ CÔNG KHAI dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài TRƯỚC NGÀY NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ HOẶC TRƯỚC NGÀY ƯU TIÊN trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên”.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tính mới của sáng chế vẫn tồn tại và được xem như chưa bị bộc lộ nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó. Hoặc trường hợp đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

  • Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký;

  • Sáng chế được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

  • Sáng chế được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

2Có trình độ sáng tạo

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Như vậy, tính sáng tạo được hiểu là việc so sánh sáng chế mới với tất cả các sáng chế, giải pháp khác trên toàn thế giới để thấy được sự vượt trội, cải tiến, sáng tạo hơn những sáng chế, giải pháp đã được sử dụng, công bố, đăng ký trước đó.

3. Có khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Một sáng chế có tính khả thi và hữu ích ngoài đáp ứng về tính mới cũng như trình độ sáng tạo, sáng chế đó phải được ứng dụng trong sản xuất, thương mại nhằm mục tiêu cuối cùng là phục vụ cho con người. Vì vây, sáng chế phải được tạo ra như tất cả các sản phẩm công nghiệp khác, sản xuất kiểu dây chuyền,… Điều này thỏa mãn nguyên tắc “Cân bằng lợi ích” giữa cộng đồng và chủ sở hữu sáng chế trong quá tình khai thác, sử dụng sáng chế.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 086 5555 330

Email: info@luatsurieng.net hoặc luatsu@luatsurieng.net

Tag: Sáng chế; Dịch vụ đăng ký Sáng chế