Giới thiệu Luật sư riêng

LUẬT SƯ RIÊNG được thành lập trên lý tưởng xây dựng mô hình Luật sư cho mọi nhà,Luật sư cho Doanh nghiệp, Luật Sư Riêng cho bạn… Với sự hợp tác của những Luật Sư nhiều năm kinh nghiệm, Luật gia, Giảng viên, Chuyên viên tư vân, Kế toán viên dày dặn kinh nghiệm với những hiểu biết sâu rộng về Luật pháp, Tài chính, Ngân hàng, Bỏa hiểm, Kinh tế, Thương mại,… Với khả năng giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả và nhiệt tình, chúng tôi luôn đề cao tính chuyên nghiệp của từng thành viên công ty trong việc cung cấp Dịch vụ pháp lý.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI LUẬT SƯ RIÊNG là mô hình dịch vụ chuyên môn cung cấp giải pháp Quản Trị Tài Sản Trí Tuệ và Định Giá Thương Hiệu cho mọi tổ chức, cá nhân. Với sự khác biệt về tư duy tiếp cận, dịch vụ chúng tôi hướng đến hỗ trợ Khách Hàng từ việc nhận diện các đối tượng tài sản trí tuệ, tiến hành bảo hộ, đưa ra giải pháp nhằm gia tăng giá trị tài sản trí tuệ đến định giá thương hiệu và kêu gọi vốn đầu tư. Chúng tôi sẵn sang đồng hành cùng Khách Hàng trong quá trình xây dựng và phát triển kế hoạch chiến lược nâng tầm giá trị thương hiệu, tài sản vô hình tại Việt Nam và thế giới.

SỨ MỆNH - Nâng tầm giá trị tài sản trí tuệ

GIÁ TRỊ DỊCH VỤ -  Chuyên Nghiệp – Chi phí hợp lý – Tận tâm

  • Chuyên nghiệp: Đội ngũ luật sư, chuyên gia, chuyên viên với chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm.
  • Chi phí hợp lý: Luật Sư Riêng áp dụng mức phí phù hợp với từng gói dịch vụ, vụ việc và theo chính sách chăm sóc Khách Hàng tại Luật Sư Riêng.
  • Tận tâm: Dịch vụ được cung cấp theo một hệ thống được kiểm soát chặt chẽ với sự chủ động, nhiệt tình, năng động từ Đội ngũ chuyên môn